POMPY CIEPŁA
Agencja Handlowa VSP

80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 6/10
pompyciepla@vsp.pl

pompy ciepła - kolektory słoneczne
ekologiczna odnawialna energia z ziemi powietrza i wody

 

Pompy ciepła

Kolektory słoneczne

Pompa ciepła

 
 
  Kolektory słoneczne
  Pompa ciepła
  STIEBEL ELTRON
  Cennik
  Kontakt
  Linki
 
  Grzejniki Online
  Narzędzia Makita
  Grzejniki
  Grzejniki na podczerwień
  Piece akumulacyjne dynamiczne i statyczne
  Piece i kominki na pellet
pompa ciepla stibel eltron

Pompy ciepła - zasady działania

Ekologiczne, nowoczesne coraz bardziej przystępne urządzenia grzewcze
W dobie dużego zużycia energii dla potrzeb gospodarczych i bytowych, wysokich kosztów paliw oraz dużej degradacji środowiska naturalnego, społeczność ludzka coraz częściej sięga po odnawialne (niekonwencjonale) źródła energii.

pompy ciepla wplAby zmniejszyć wysokie koszty utrzymania budynków mieszkalnych z tytułu ich ogrzania w sezonie grzewczym, można zastosować znane już od wielu dziesiątków lat urządzenia, nazywane pompami ciepła.

Obecnie, pompy ciepła oferowane przez wiele firm, jak np. STIEBEL ELTRON, stały się, przy bardzo wysokich kosztach ogrzewania budynków (szybki i wysoki wzrost cen paliw), atrakcyjnym źródłem ciepła. Są urządzeniami ekologicznymi, nowoczesnymi, coraz bardziej przystępnymi inwestycyjne i co najważniejsze, mają niskie koszty eksploatacyjne.
Dodatkową, bardzo istotną zaletą systemów grzewczych stosujących pompy ciepła jest ich długi okres eksploatacji ze stałym (w pewnych ustalonych granicach) współczynnikiem efektywności (sprawnością), bez konieczności wykonywania corocznych przeglądów, remontów czy modernizacji.


Co to jest i jak działa pompa ciepła?
Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, niskotemperaturowym, którego zasada działania opiera się na znanych zjawiskach i przemianach fizycznych. W bardzo dużym uproszczeniu, składa się z czterech podstawowych elementów tworzących obieg termodynamiczny - parownika, kompresora, skraplacza, zaworu rozprężnego, a także krążącego w tym obiegu czynnika roboczego czyli gazu posiadającego zdolność wrzenia w niskich temperaturach. Opisując działanie pompy ciepła zauważymy, że w obiegu termodynamicznym, zachodzą w sposób ciągły, cztery procesy. W parowniku, czynnik roboczy ulega procesowi odparowania (proces odbioru ciepła z otoczenia). Następnie w kompresorze następuje proces sprężania par czynnika roboczego. Za kompresorem czynnik roboczy, posiadający wysokie ciśnienie i wysoką temperaturę, ulega procesowi skraplania w skraplaczu (proces oddawania ciepła do systemu). Ostatnim procesem, jakiemu podlega czynnik roboczy w obiegu termodynamicznym, jest proces rozprężania, realizowany na zaworze rozprężnym, dozującym czynnik roboczy do parownika, gdzie cykl przedstawiony powyżej powtarza się.

Proces transportu ciepła z ośrodka o niższej temperaturze (dolne źródło pompy ciepła) do ośrodka o temperaturze wyższej (górne źródło systemu ogrzewania) możliwy jest jedynie przy udziale wysoko wartościowej energii (exergii) dostarczonej z zewnątrz. Energią tą jest energia elektryczna doprowadzona do napędu sprężarki będącej jednym z elementów obiegu termodynamicznego, który to obieg umożliwia nam opisany transport ciepła. Do określenia współczynnika efektywności COP pompy ciepła ("sprawności") możemy wykorzystać odwrócony obieg Carnota

e = 1/hc = Tg/Tg-T0 = Tg/?T
gdzie:
T0 - temperatura dolnego źródła ciepła,
Tg - temperatura źródła górnego (systemu grzewczego)
?T - różnica temperatur pomiędzy temperaturą górnego źródła a temperatura źródła dolnego.

Współczynnik efektywności jest tym wyższy, im mniejsza jest różnica temperatur DT pomiędzy temperaturą w systemie grzewczym, a temperaturą źródła ciepła. Dlatego systemy grzewcze z niską temperaturą pracy jak np. ogrzewanie podłogowe lub grzejnikowe niskotemperaturowe współpracujące z pompą ciepła, jako źródłem ciepła osiągają bardzo wysokie współczynniki efektywności, przy możliwie najniższych kosztach eksploatacyjnych.
Dolnym źródłem ciepła dla pompy ciepła mogą być: grunt (kolektor płaski, spiralny lub sondy), woda (układ dwóch studni), powietrze oraz inne (ścieki, procesy technologiczne, itp.). Przy wyborze dolnego źródła ciepła należy pamiętać by jego temperatura nie przekraczała temperatury zastosowania kompresora i czynnika roboczego.
Wbrew krążącej opinii, pompy ciepła mogą pracować w monowalentnych systemach grzewczych. Systemach, gdzie całe zapotrzebowanie z tytułu OZC (Ogólne Zapotrzebowanie Cieplne), w całym zakresie temperatur obliczeniowych zewnętrznych i wewnętrznych, pokrywa jedno urządzenie - pompa ciepła.

Inne atuty
Pompy ciepła STIEBEL ELTRON wyróżniają się maksymalną temperaturą na wyjściu: +65°C - typ WPWE oraz +60°C - typ WPF.
Wyróżniają je ponadto wysokie współczynniki efektywności przy zastosowaniu jako źródła ciepła gruntu (systemy najbardziej stabilne i najczęściej stosowane) oraz wody.

Automatyka pomp ciepła typu WPWE, WPF, WPL może współpracować z komputerem, umożliwia bezobsługową pracę systemu grzewczego, minimalizuje czas pracy, wykorzystuje sterowanie godzinowe i drugą taryfę. Układ sterowania przystosowany jest do odbioru sygnału załączenia drugiej taryfy - sygnału, który jeszcze nie istnieje w obrębie polskich sieci energetycznych, a jest już stosowany z powodzeniem w innych krajach.

Opisane w skrócie pompy ciepła są jeszcze dzisiaj traktowane jako nowość, ale już niedługo staną się codziennością, tak jak instalowane obecnie kotły gazowe i olejowe.
Dzięki zastosowaniu pomp ciepła możemy przy jednorazowym wydatku finansowym uzyskać kilka korzyści: likwidację niskiej emisji, zaspokojenie potrzeb energetycznych domu - c.o. i c.w.u., wymuszoną wentylację, rekuperację, chłodzenie, długą żywotność, możliwie niskie koszty eksploatacyjne.

opracowanie ze strony naszego dostawcy firmy STIEBEL ELTRON http://www.pompaciepla.com.pl/templates/pompy.htm


Powered by Agencja VSP